Dagbesteding De Katsberg is bedoeld voor senioren die moeite hebben met het invullen van de dag en die vanwege hun leeftijd, ziekte, eenzaamheid of een beperking ondersteuning nodig hebben.

De dagbesteding is een agrarisch bedrijf waar landbouw en zorg gecombineerd worden en hand in hand gaan. De dagbesteding heeft een eigen karakter en kwaliteit, welke gekenmerkt wordt door het bieden van zorg en ondersteuning aan de deelnemers in een groene en natuurlijke omgeving, de persoonlijkheid en betrokkenheid, de rust en ontspanning, het contact met de natuur en dieren, het aanbod van zinvolle en gevarieerde activiteiten in een veilige vertrouwde omgeving.
De dagbesteding heeft een kleinschalig karakter. Activiteiten worden aangeboden in kleine groepjes zodat iedereen voldoende aandacht krijgt en inspraak heeft.

 

Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen logoDagbesteding  De Katsberg waarborgt het Kwaliteitskeurmerk voor Zorgboeren en gaat hier met verantwoorde wijze mee om.

Door de samenwerking met de verschillende zorgketens in de gemeente blijft de continu├»teit van de zorg gewaarborgd. Denk hierbij aan huisartsen, geriatrische verpleegkundigen, individuele begeleiding,  trajectbegeleiding voor dementie, fysiotherapeut en thuiszorg.

Contact gegevens

Mia Strijbos
Katsberg 12
5768 RH Meijel

T: 06 423 194 67

E:

Volg ons

Like ons op Facebook

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Zorgboerderij de Katsberg waarborgt het Kwaliteitskeurmerk voor Zorgboeren en gaat hier op verantwoorde wijze mee om.